Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk.

Pracovní list je ukázkou paraboly ve stavební praxi mostů. Potřebné údaje k analytickému vyjádření rovnice paraboly a umístění jejího ohniska žáci získají z úvodního informačního textu a přiložených technických nákresů.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiály založené na námětu „Lávka pro pěší“:
Odchylka rovin
Kvadratická funkce
Lineární rovnice nebo …