Vytvořením nebo využitím již připraveného dynamického počítačového modelu žáci prověřují v aplikaci porozumění geometrické posloupnosti a vlastnostem exponenciální funkce.

Autorka: Hana Mahnelová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Zadání a metodické doporučení pro učitele

Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):
Odpis.ggb