1 2 3 31

Procvičování vybraného kurikula 6. – 9. ročníku

Autorka: Mgr. Květa Mrázová, ZŠ Bezdrevská, České Budějovice. V pracovním listu si žáci procvičí geometrické útvary (obsahy, objemy) a procenta. Uvedené slovní úlohy podporují logické myšlení. Slovní úlohy byly inspirovány exkurzí v českobudějovickém Budvaru. PRACOVNÍ...

Kruh, kružnice, mezikruží

Autorka: Mgr. Květa Mrázová, ZŠ Bezdrevská, České Budějovice. V pracovním listu jsou uvedeny příklady, jejichž cílem je naučit žáky správnému rozhodování a vhodnému využívání materiálu. Rozvíjí technickou představivost a logické myšlení. PRACOVNÍ LIST...

Rameno robota

Autor: Mgr. Marek Tyle, Gymnázium, Písek. Úloha z oblasti robotiky – určování pracovního prostoru (oblasti dosahu) robotického ramene (tvořeného dvěma tyčovými členy spojenými kloubem) a výpočet polohy ramene za pomoci poznatků z trigonometrie a goniom. funkcí....

Faktory ovlivňující volbu povolání u žáků SŠ

Autoři: Mgr. Luboš Nečeda, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum, který byl zaměřen na hledání faktorů majících vliv na volbu povolání zvlášť u žáků základních a středních škol. Zde pojednáváme o výzkumu, který byl zaměřen...
1 2 3 31