O projektu Matematika přes hranice

Název projektu: Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest Operační program: Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (Cíl EÚS AT-ČR) Prioritní osa 1 – Socioekonomický rozvoj, cestovní...