Graf harmonické funkce

Materiál pro zkoumání vlivu parametrů na průběh grafu harmonické funkce. Autor: Roman Hašek Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: http://www.geogebratube.org/material/show/id/16752

Cykloidy

Zobrazení všech typů cyklických křivek. Animace pohybu tvořícího bodu. Možnost měnit parametry křivek. Autor: R. H. Vytvořeno v programu: Maple 13 Odkaz pro stažení materiálu: Cykloidy