Operativní leasing

Využití nástrojů programu GeoGebra pro řešení praktické úlohy. Autorka: Eva Vortelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání v pdf Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):...

Funkce

Využití programu GeoGebra pro výuku tématu „Funkce“. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra GeoGebra Book s připravenými materiály: http://www.geogebratube.org/student/b122658 Pracovní list:...

Grafické řešení kvadratických nerovnic

Dynamický obrázek demonstruje změnu znaménka funkční hodnoty kvadratické funkce v závislosti na zvolené hodnotě argumentu. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodická doporučení Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj...

Kulečník

Známá aplikační úloha na osovou souměrnost zaměřená na důkaz minimálního součtu vzdáleností buď užitím extrému funkce, nebo podobnosti trojúhelníků. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodická doporučení Příslušné soubory programu...