Vyjádření druhé mocniny přirozeného čísla n

Geometrické odvození vztahu pro druhou mocninu přirozeného čísla jako součet lichých čísel. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: http://www.geogebratube.org/material/show/id/100144...

Součet třetích mocnin prvních n přirozených čísel

Geometrické odvození vztahu pro součet třetích mocnin prvních n přirozených čísel. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: Součet třetích mocnin prvních n přirozených čísel – materiál pro vyučující...

Ohmův zákon

Aplikační úloha na téma lineární funkce s využitím dynamického softwaru a znalostí z oblastí fyzika a matematika. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodická doporučení pro učitele Použitý soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj...

Lanová dráha

Aplikační úloha na téma lineární funkce s využitím dynamického softwaru a znalostí z oblastí fyzika a matematika. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použitý soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj...

Horkovzdušný balón

Aplikační úloha na téma lineární funkce s využitím dynamického softwaru a znalostí z oblastí tří vyučovacích předmětů (fyzika, matematika, chemie). Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použitý soubor programu...