Hektarové výnosy, výroba a spotřeba cukru

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list obsahuje šest úkolů, které se vztahují ke statistickým informacím zadaným v textu. Hlavním cílem pracovního listu je prověření čtenářské gramotnosti žáků se zaměřením na řešení problémů...

Analytická geometrie paraboly

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je ukázkou paraboly ve stavební praxi mostů. Potřebné údaje k analytickému vyjádření rovnice paraboly a umístění jejího ohniska žáci získají z úvodního informačního textu a přiložených...

Kvadratická funkce

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je zaměřen na kvadratickou funkci ve stavební praxi mostů. Potřebné údaje k vyjádření kvadratické funkce žáci získají z úvodního informačního textu a přiloženého technického nákresu....

Odchylka rovin

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je ukázkou aplikace výpočtu odchylky rovin ve stavební praxi. Potřebné údaje žáci získají z úvodního informačního textu a přiložených technických nákresů. Při výpočtu žáci vystačí se...

Pohon válečkové dráhy

Autor: Mgr. Marek Tyle, Gymnázium, Písek. Problémová úloha zaměřená na návrh a rozbor mechanického převodu, pomocí kterého by elektromotor s danou frekvencí otáčení poháněl válečkovou dráhu, po níž se má pohybovat břemeno požadovanou rychlostí. Doplněno řešením v...