Spojitost matematiky s technickými obory

Autoři: Mgr. Pavel Kolář, Mgr. Jitka Nováková, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhlo dotazníkové šetření na téma „Spojitost matematiky s technickými obory“. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 169 žáků 9. ročníků...