Připravené dynamické počítačové modely dobře poslouží ke zkoumání vztahů hodnoty první derivace funkce a jejích základních vlastností.

Autorka: Hana Mahnelová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Metodické doporučení pro učitele

Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):
Derivace fcí.ggb, Derivace kub. fce.ggb, Derivace kvadr. fce.ggb