Znázornění komplexních čísel a výsledků operací s nimi v Gaussově rovině.

Autorka: Božena Kunová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Postup: Komplexní čísla.pdf

Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte): operace v C.ggb