Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků.

Autorka: Jitka Nováková
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač, potom spusťte):
Kruznice urcena A,B.S na p.ggb,
Rovnice kruznice.ggb,
Vzajemna poloha primky a kruznice.ggb.