Známá aplikační úloha na osovou souměrnost zaměřená na důkaz minimálního součtu vzdáleností buď užitím extrému funkce, nebo podobnosti trojúhelníků.

Autorka: Hana Mahnelová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Zadání a metodická doporučení

Příslušné soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):

Kulečník 1.ggb

Kulečník 2.ggb

Kulečník 3.ggb