Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků.

Autorka: Jitka Nováková
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač, potom spusťte):

Elipsa:
Definice elipsy.ggb,
Popis elipsy.ggb,
Elipsa v analyticke geometrii.ggb,
Rovnice elipsy v anal. geometrii- poloha osy.ggb,
Vzajemna poloha primky a elipsy- rovnice.ggb.

Hyperbola:
Definice hyperboly.ggb,
Popis hyperboly.ggb,
Rovnice hyperboly.ggb,
Vzajemna poloha primky a hyperboly.ggb,
Vzajemna poloha primky a hyperboly- spec.poloha.ggb.

Parabola:
Definice paraboly.ggb,
Popis paraboly.ggb,
Rovnice paraboly.ggb.