Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk.

Pracovní list je zaměřen na kvadratickou funkci ve stavební praxi mostů. Potřebné údaje k vyjádření kvadratické funkce žáci získají z úvodního informačního textu a přiloženého technického nákresu.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiály založené na námětu „Lávka pro pěší“:
Odchylka rovin
Analytická geometrie paraboly
Lineární rovnice nebo …