Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk.

Pracovní list je mimo jiné ukázkou možné aplikace aritmetické posloupnosti při zjišťování technických údajů stavební praxe mostů. Potřebné údaje k analytickému vyjádření rovnice paraboly a umístění jejího ohniska žáci získají z úvodního informačního textu a přiloženého technického nákresu.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiály založené na námětu „Lávka pro pěší“:
Odchylka rovin
Kvadratická funkce
Analytická geometrie paraboly