Matematika přes hranice 2012–2014

Název projektu: Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest
Operační program:
Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (Cíl EÚS AT-ČR)
Prioritní osa 1
– Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how.
Oblast podpory
– Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace.
Vedoucí partner projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (USB)
Partner projektu: Johannes Kepler Universität Linz (JKU)