Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk.

Pracovní list je ukázkou aplikace výpočtu odchylky rovin ve stavební praxi. Potřebné údaje žáci získají z úvodního informačního textu a přiložených technických nákresů. Při výpočtu žáci vystačí se znalostí řešení pravoúhlého trojúhelníka. Jako doplněk je připojeno také konstrukční řešení v Kótovaném promítání.

PRACOVNÍ LIST (pdf)

Další materiály založené na námětu „Lávka pro pěší“:
Kvadratická funkce
Analytická geometrie paraboly
Lineární rovnice nebo …