Odkazy

MatemaTech – agenda společných workshopů
Workshop č. 1 (25.-26. 11. 2016)

MatemaTech – stránka v německém jazyce
www.matematech.eu

 

GeoGebra
Portál pro sdílení instalačních souborů programu, návodů pro jeho obsluhu a materiálů v něm vytvořených
www.geogebra.org

GeoGebraWeb
Webová verze programu GeoGebra, spustitelná bez nutnosti instalovat zásuvné moduly.
web.geogebra.org

I2G Intergeo
Portál pro sdílení dynamických materiálů pro výuku matematiky
i2geo.net

GeoGebra institut v Českých Budějovicích
home.pf.jcu.cz/~ggi/GeoGebra_Institut