Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků.

Autorka: Jitka Nováková
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač, potom spusťte):
Parametricka rovnice primky.ggb,
Smernicova rovnice primky.ggb,
Primky ve spec poloze.ggb,
Vzajemna poloha primek-vektory.ggb,
Vzajemna poloha primek-rovnice.ggb.