Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se koná 30. srpna 2017 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10.

Cílem semináře je prostřednictvím konkrétních materiálů a vzdělávacích aktivit, které byly vytvořeny v rámci projektu MatemaTech, demonstrovat možnosti využití konkrétních technických aplikací a poznatků přírodních věd ve výuce matematiky. Část semináře je pojata formou několika krátkých tvořivých kurzů, ve kterých budou účastníci aktivně vytvářet a využívat vybrané materiály. Na semináři vystoupí pracovníci Katedry matematiky PF JU a učitelé základních a středních škol, kteří v projektu spolupracují.

Program semináře

9:00 – 9:15 Úvod. Informace o projektu MatemaTech [J227]
9:15 – 10:15 Ukázky výukových materiálů [J227]

Šroubovice
Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, Č. B.
[GeoGebra Kniha „Šroubovice“]

Vybrané druhy mechanických převodů: řetězové převody
Jan Fiala, Gymnázium V. Nováka, J. Hradec
[prezentace v pdf] [dynamický materiál online] [soubor formátu GGB]

Statické a dynamické testování lana
Vladislav Beňadik, Základní škola Dukelská, Č. B.
[GeoGebra Kniha „Statické a dynamické testování lana“]

Trojúhelník
Květuše Mrázová, Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská, Č. B.

10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 12:15 Užití programu GeoGebra ve výuce

– pro začátečníky [J242]:
Úvod do programu GeoGebra
Roman Hašek, PF JU

– pro pokročilé [J327]:
Vyšetřování množin bodů daných vlastností
Pavel Pech, PF JU
Zadání příkladů: [zadání v pdf]
Řešení ve formátu GGB: [Příklad 1] [Příklad 2] [Příklad 3] [Příklad 4] [Příklad 5]

12:15 – 13:30 Oběd [Restaurace Vatikán]
13:30 – 15:00  Tvořivé kurzy

13:30 – 14:15
Jak souvisí výroba dětské káči s matematikou?
Jitka Nováková, Základní škola, Sepekov
[J227, bez PC]
Jak rozhýbat převody – modelování pohybu v GeoGebře
Marek Tyle, Gymnázium, Písek
[J327]

14:15 – 15:00
Terénní cvičení z matematiky – modely historických domů
Yvona Zuntová, Základní škola J. K. Tyla a MŠ, Písek
[J227, bez PC]
Konstrukce základních těles v GeoGebře ve 2D a 3D pro výuku stereometrie
Hana Mahnelová, Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk
[J327]
15:00 Ukončení semináře