Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal 29. srpna 2018 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10 v posluchárně J227 (1. patro).

Cílem semináře bylo představit konkrétní výukové materiály, které propojují učivo matematiky s konkrétními aplikacemi v technické praxi nebo v přírodních vědách.  Materiály byly spolu s konkrétními zkušenostmi s jejich použitím ve výuce představovány jejich autory, učiteli základních a středních škol, kteří se podílejí na řešení projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice. Část semináře byla pojata formou několika krátkých tvořivých kurzů, ve kterých účastníci aktivně vytvářeli a využívali vybrané materiály. Na semináři vystoupili kromě spolupracujících učitelů matematiky základních a středních škol také pracovníci Katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hosté z partnerské Johannes Kepler Universität Linz. Úvodní přednášku, věnovanou STEM vzdělávání a směrům možné spolupráce mezi STEM centry na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Johannes Kepler Universität Linz pronesl prof. Dr. Markus Hohenwarter, ředitel Linz School of Education, JKU.

Program semináře

9:00 – 9:15 Úvod. Informace o projektu MatemaTech
9:15 – 9:45 Ustavení vzdělávacího centra STEM na PF JU.
prof. Dr. Markus Hohenwarter, Linz School of Education, JKU
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Katedra matematiky, Pedagogická fakulta JU
[NÚV: koncept STEM] [Vzdělávací centrum STEM PF JU]
9:45 – 10:15 Přestávka na kávu
10:15 – 12:00 Vystoupení učitelů základních a středních škol spolupracujících v projektu MatemaTech.
Představení vybranch výukových materiálů, poznatky ze spolupráce s podniky.
Mgr. Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, Č. Budějovice
Mgr. Jana Doležalová, ZŠ Smetanova, Vimperk
Mgr. Květuše Mrázová, ZŠ Bezdrevská, Č. Budějovice [prezentace (zip)]
Mgr. Jitka Nováková, ZŠ Sepekov
Mgr. Yvona Zuntová, ZŠ J. K. Tyla, Písek
Mgr. Pavel Kolář, SPŠ, Tábor
Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk
Mgr. Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, Č. B.
Mgr. Marek Tyle, Gymnázium, Písek
PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Gymnázium V. Nováka, J. Hradec [prezentace]
12:00 – 13:30 Oběd [Restaurace Vatikán]
13:30 – 15:00 Tvořivé kurzy
V paralelních sekcích budou pořádány krátké tvořivé dílny věnované vytváření konkrétních výukových materiálů pod vedením jejich autorů, učitelů základních a středních škol.
 

 

J227 (bez PC), 13:30 – 14:15
J327 (PC učebna), 13:30 – 14:15
Pružnost a pevnost horolezeckých lan
Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, Č. Budějovice
Výpočet hmotnosti obrobku pro výrobu převodovky v zahradní sekačce
Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, Č. B.
[výukový materiál]
 

 

J227 (bez PC), 14:15 – 15:00
J327 (PC učebna), 14:15 – 15:00
Užití matematiky ZŠ při výrobě káči
Jitka Nováková, Základní škola, Sepekov
Modelování pohybu v GeoGebře
Marek Tyle, Gymnázium, Písek
[Průvodce (pdf)] [Soubory GGB (zip)]
15:00 Ukončení semináře