Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se koná 29. srpna 2018 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10.

Cílem semináře je představit konkrétní výukové materiály, které propojují učivo matematiky s konkrétními aplikacemi v technické praxi nebo v přírodních vědách.  Materiály budou spolu s konkrétními zkušenostmi s jejich použitím ve výuce představovány jejich autory, učiteli základních a středních škol, kteří se podílejí na řešení projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice. Část semináře je pojata formou několika krátkých tvořivých kurzů, ve kterých budou účastníci aktivně vytvářet a využívat vybrané materiály. Na semináři vystoupí kromě spolupracujících učitelů matematiky základních a středních škol také pracovníci Katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hosté z partnerské Johannes Kepler Universität Linz.

Rámcový program semináře

9:00 – 9:15 Úvod. Informace o projektu MatemaTech
9:15 – 9:45 Ustavení STEM centra na PF JU.
Mgr. Michal Vančura, Ph.D., Pedagogická fakulta JU, děkan
prof. Dr. Markus Hohenwarter, Linz School of Education, JKU
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Katedra matematiky, Pedagogická fakulta JU
9:45 – 10:15 Přestávka na kávu
10:15 – 12:00 Vystoupení učitelů základních a středních škol spolupracujících v projektu MatemaTech.
Představení vybranch výukových materiálů.
12:00 – 13:30 Oběd [Restaurace Vatikán]
13:30 – 15:00  Tvořivé kurzy
Ve paralelních sekcích budou pořádány krátké tvořivé dílny věnované vytváření konkrétních výukových materiálů pod vedením jejich autorů, učitelů základních a středních škol.
15:00 Ukončení semináře