Geometrické odvození vztahu pro součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel.

Autor: Marek Vejsada
Vytvořeno v programu: GeoGebra
Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube:

Součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel – materiál pro vyučující
http://geogebratube.org/material/show/id/66819

Součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel – pracovní list pro studenty
http://www.geogebratube.org/material/show/id/100156