Geometrické odvození vztahu pro součet prvních n přirozených čísel.

Autor: Marek Vejsada
Vytvořeno v programu: GeoGebra
Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube:

Součet prvních n přirozených čísel – pracovní soubor pro vyučující
http://geogebratube.org/material/show/id/66817

Součet prvních n přirozených čísel – pracovní soubor pro studenty
http://www.geogebratube.org/material/show/id/100147