Dne 9. května 2018 se na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, konkrétně na Katedře matematiky Pedagogické fakulty JU, konalo soustředění žáků se zájmem o matematiku. Tohoto setkání se zúčastnili žáci základních a středních škol zapojených do projektu MatemaTech. Na programu bylo seznámení s praktickými aplikacemi vybraných matematických a geometrických jevů a řešení konkrétních úloh, které se těchto jevů i jejich aplikací týkaly. Jednalo se například o geometrickou podstatu některých mechanismů a jednoduchých strojů, dláždění roviny a jeho uplatnění v praxi, pravidelné a polopravidelné mnohostěny a uplatnění principů jejich stavby v architektuře i struktuře molekul, pružnost a pevnost lana a jejich statistická analýza na základě reálných experimentů. Akce se zúčastnilo celkem 60 žáků.