V období od 20. 4. do 28. 6. 2017 probíhaly exkurze a soustředění žáků základních a středních v průmyslových podnicích Motor Jikov Group a.s., Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. a ZVVZ a.s., které spolupracují na projektu.

V uvedeném období navštívili žáci ze škol, jejichž vyučující jsou zapojeni do projektu MatemaTech, průmyslové podniky Motor Jikov, Rohde Schwarz a ZVVZ, které na projektu spolupracují. Součástí návštěv byly exkurze v provozech těchto podniků a soustředění pro žáky se zájmem o matematiku nad konkrétními problémy vycházejícími z výrobní praxe podniků, jejichž řešení vyžaduje aplikaci matematiky. Návštěv ve všech podnicích se dohromady zúčastnilo více než 150 žáků a 8 vyučujících, členů projektového týmu.

Přehled návštěv:

  • 20. 4. – ZŠ Bezdrevská, Č. B. – Motor Jikov Group a.s., České Budějovice (20 žáků)
  • 3. 5. – SPŠ Tábor – Motor Jikov Group a.s., Soběslav (23 žáků)
  • 9. 5. – Gymnázium a ZŠ J. K. Tyla, Písek – ZVVZ a.s., Milevsko (celkem 31 žáků)
  • 24. 5. – Česko-anglické gymnázium, Č. B. – Motor Jikov Group a.s., České Budějovice (11 žáků)
  • 19. 5. a 26. 5. – ZŠ Smetanova, Vimperk – Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. (celkem 33 žáků)
  • 28. 6. – ZŠ Dukelská, České Budějovice – Motor Jikov Group a.s., České Budějovice