Na podzim roku 2017 pokračovaly návštěvy žáků základních a středních v průmyslových podnicích. Součástí těchto návštěv byly exkurze v provozech podniků a soustředění pro žáky se zájmem o matematiku nad konkrétními problémy, které vycházely z poznatků z výrobní praxe podniků a jejichž řešení bylo založeno na aplikaci elementární matematiky. Návštěv se dohromady zúčastnilo více než 30 žáků a 2 vyučující.

Konkrétně se jednalo o tyto návštěvy:

  • 27. 9. – Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec – Pollmann, s.r.o., J. Hradec (18 žáků)
  • 30. 10. – Česko-anglické gymnázium, Č. B. – Motor Jikov, Soběslav (12 žáků)