V první polovině roku 2018 proběhly dvě návštěvy žáků základních a středních v průmyslových podnicích. Součástí těchto návštěv byly exkurze v provozech podniků a soustředění pro žáky se zájmem o matematiku nad konkrétními problémy, které vycházely z poznatků z výrobní praxe navštívených podniků a jejichž řešení bylo založeno na aplikaci elementární matematiky.
Jednalo o tyto návštěvy:

  1. 1. 2018 – ZŠ Vimperk, Smetanova 405 – Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. (7 žáků)
  2. 5. 2018 – Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec – Husky – KTW, s.r.o. závod Jindřichův Hradec (14 žáků)

Návštěv se dohromady zúčastnilo více než 21 žáků a 2 vyučující.