Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků.

Autorka: Jitka Nováková
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač, potom spusťte):
stejnolehlost bodu.ggb,
stejnolehlý pes.ggb,
Stejnolehlost trojúhelníku.ggb,
Stejnolehlost-čtverec v trojúhelníku – kopie.ggb,
Stejnolehlost kružnice.ggb,
tečny dvou kružnic.ggb.