Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků.

Autorka: Jitka Nováková
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač, potom spusťte):
Středový a obvodový úhel-výklad.ggb (Výklad vztahu mezi středovým a obvodovým úhlem).
Užití obvodového úhlu- konstrukční úloha.ggb (Užití při konstrukci trojúhelníku, je-li dána strana, výška na tuto stranu a protilehlý úhel).
užití obvodového úhlu-pětiuhelnik.ggb (Užití při výpočtu úhlu mezi úhlopříčkami pravidelného pětiúhelníku).