Užitím dynamického počítačového modelu odvozujeme souvislost hodnoty určitého integrálu a obsahu plochy ohraničené grafem funkce.

Autorka: Hana Mahnelová
Vytvořeno v programu: GeoGebra

Metodické doporučení pro učitele

Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):
Geometrická aplikace urč. integrálu.ggb, Určitý integrál f-g.ggb, Určitý integrál sin(x).ggb