Autorka: Mgr. Jitka Nováková, Základní škola Sepekov.

V pracovním listu žáci procvičují vztah mezi hustotou, objemem a hmotností tělesa. Řeší rovnice, počítají procenta odpadu při výrobě. Své výpočty ověřují laboratorně měřením a vážením. Při tom v praxi užívají převody jednotek objemu.

PRACOVNÍ LIST (pdf)