Autorka: Mgr. Jitka Nováková, Základní škola Sepekov.

Určení času potřebného k výrobě požadovaného počtu výrobků řeší žáci početně i graficky užitím lineární funkce.

PRACOVNÍ LIST (pdf)