Vzdělávací centrum STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) bylo ustaveno na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě dne 29. 8. 2018 ve spolupráci s Department of STEM Education na JKU Linz v rámci projektu Matematickou cestou k technice – MatemaTech.

Vzdělávání STEM reprezentuje mezipředmětový přístup kvýuce, který vychází z reálného sepětí matematiky s vědou a technikou.

Cíle vzdělávacího centra STEM na Pedagogické fakultě JU:

  • podpora učitelů základních a středních škol i studentů učitelství ve vyučování v duchu myšlenky vzdělávání STEM sdílením poznatků získaných řešením projektu MatemaTech (formou workshopů, seminářů, kurzů a přednášek),
  • pokračování v práci započaté v projektu MatemaTech, další rozvíjení získaných poznatků a jejich předávání učitelům v regionu,
  • spolupráce s Department of STEM Education na JKU Linz a s dalšími centry zaměřenými na vzdělávání STEM, jak na zahraničních, tak i na domácích univerzitách připravujících učitele základních a středních škol.

 

Vzdělávací centrum STEM se podílelo na organizaci a pořádání přednášky prof. Thomase Kobally, děkana College of Education, Georgia Southern University, Statesboro, Georgia, USA a erudovaného odborníka na STEM vyučování, který hostoval na PF JU. Přednáška s názvem „STEM Teaching and Learning in the USA: One Science Educator’s Perspective“ se konala 11. dubna 2019. Prof. Koballa v ní seznámil přítomné s myšlenkou STEM vzdělávání, s jeho historií v USA a představil několik konkrétních příkladů, které řešil s žáky základních škol, a v nichž se propojovalo řešení technických problémů s aplikací přírodních věd a s využitím znalostí matematiky.