První společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 v hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou.

Program workshopu spolu se všemi souvisejícími materiály je dostupný na adrese https://www.geogebra.org/m/ExDYADw6

Prvního společného česko-rakouského workshopu projektu MatemaTech se účastnilo 28 členů projektového týmu z České republiky a Rakouska. Cílem workshopu bylo vzájemné seznámení členů týmu a diskuse a příprava společného postupu při řešení úkolů projektu. Mimo jiné byla diskutována podoba výukových materiálů, které v projektu vzniknou, konkrétní postup zapojení výrobních podniků do projektu a návrh pedagogického výzkumu, který bude v průběhu projektu realizován.