Druhý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 31. března a 1. dubna 2017 v hotelu Star v Lipně.

Program workshopu spolu se všemi souvisejícími materiály je dostupný na adrese https://www.geogebra.org/m/ExDYADw6

Druhý společný česko-rakouský workshop projektu MatemaTech byl věnován především prezentacím námětů pro výukové materiály, které vycházely z konkrétních zkušeností a poznatků učitelů zapojených do projektu i z prvních kontaktů s podniky a diskusi konkrétních kroků realizace spolupráce se zapojenými podniky Motor Jikov, Rohde Schwarz a ZVVZ. Diskusi předcházelo představení podniků jejich přítomnými zástupci. Workshop měl 29 účastníků.