Čtvrtý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 10. až 11. listopadu 2017 v Českých Budějovicích na půdě Jihočeské univerzity.

Program workshopu spolu se všemi souvisejícími materiály je dostupný na adrese https://www.geogebra.org/m/YKfz7xuZ

Klíčovými aktivitami čtvrtého česko-rakouského workshopu byly prezentace námětů i hotových výukových materiálů vytvořených na základě návštěv partnerských podniků a spolupráce s jejich reprezentanty a následné diskuse jejich optimální podoby pro použití ve výuce na základní a střední škole.