Pátý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 9. až 10. března 2018 v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany (MEVPIS).

Program workshopu spolu se všemi souvisejícími materiály je dostupný na adrese https://www.geogebra.org/m/uyDPCwxd

Klíčovými aktivitami pátého česko-rakouského workshopu byla společná tvorba výukových materiálů inspirovaných místem konání workshopu, příprava společných soustředění studentů a konzultace založení a fungování STEM centra na Jihočeské univerzitě. Workshop měl 23 účastníků.