Šestý společný rakousko-český workshop se uskutečnil ve dnech 22. a 23. června v St. Peter am Wimberg v Rakousku. Na programu jednání workshopu bylo kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také zhodnocení dosavadnií činnosti v rámci projektu MatemaTech a projednání rámcového harmonogramu projektových aktivit na zbývající období trvání projektu. Workshop měl 17 účastníků.

Informace o místě konání workshopu, jeho program a závěry jsou spolu se všemi souvisejícími materiály dostupné na adrese https://www.geogebra.org/m/T29Z2dwJ