Sedmý společný česko-rakouský workshop se uskutečnil ve dnech 12. a 13. října v Rožmberku nad Vltavou. Na programu jednání workshopu byla kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také příprava společné dvojjazyčné publikace projektu MatemaTech a nastavení harmonogramu projektových aktivit na zbývající období trvání projektu.

Informace o místě konání workshopu a jeho program jsou spolu se všemi souvisejícími materiály dostupné na adrese https://www.geogebra.org/m/capzj5pm

Vzorové šablony příspěvku do publikace ke stažení: samkova