Výukový soubor ukazující jednotlivé případy polohy předmětu při zobrazování kulovým zrcadlem.

Autor: Marek Vejsada
Vytvořeno v programu: GeoGebra
Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: http://geogebratube.org/material/show/id/86400