Soustředění žáků se zájmem o matematiku ve Vimperku

Česko-rakouské soustředění žáků se zájmem o matematiku se uskutečnilo 29. listopadu 2018 v prostorách Základní školy Smetanova ve Vimperku. Dopoledne byla na programu návštěva podniku Rohde-Schwarz zaměřená na výrobní praxi a matematické prvky, které se v ní...

Soustředění žáků se zájmem o matematiku ve Strážném

Česko-rakouské soustředění žáků se zájmem o matematiku se uskutečnilo 29. listopadu 2018 v prostorách ZŠ a MŠ Strážný. Dopoledne byla na programu „Matematika v tělocvičně“, řešení praktických matematických problémů v malých skupinách v tělocvičně Základní školy....

Soustředění žáků se zájmem o matematiku v Sepekově

Na programu česko-rakouského soustředění žáků se zájmem o matematiku, které se uskutečnilo 19. září 2018 v prostorách ZŠ a MŠ Sepekov, byla nejprve dopolední prohlídka okolí školy s následným pracovním soustředěním nad řešením vybraných matematických problémů, poté...

Soustředění žáků se zájmem o matematiku v Českých Budějovicích

Na programu soustředění, které se uskutečnilo 19. září 2018 v prostorách ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, byla dopolední návštěva podniku Motor Jikov a odpolední řešení matematických problémů a venkovní městská soutěž s matematickou tematikou. Akce měla 45...

Workshop pro učitele v Linci 31. 10. 2018

Na programu workshopu, který se odehrál 31. října 2018 v Linci, byla nejprve návštěva expozic Ars Electronica Center, poté následoval pracovní seminář na Johannes Kepler Universität, ve kterém se účastníci naučili užívání vybraných nástrojů program GeoGebra, tvorbu...

Seminář pro učitele matematiky, 30. ledna 2019

Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se bude konat ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 15 hodin v Českých Budějovicích v zasedacím sále Jihočeské hospodářské komory, Husova 9 (www.jhk.cz). Jihočeská hospodářská komora je jedním z...

Workshop č. 7 (12.-13. 10. 2018)

Sedmý společný česko-rakouský workshop se uskutečnil ve dnech 12. a 13. října v Rožmberku nad Vltavou. Na programu jednání workshopu byla kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také příprava společné dvojjazyčné publikace projektu MatemaTech a...

Soustředění žáků se zájmem o matematiku v St. Peter am Wimberg

Další přeshraniční soustředění žáků se zájmem o matematiku z Horního Rakouska a z jižních Čech v Neue Mittelschule St. Peter am Wimberg se konalo 18. 6. 2018. Za jihočeskou stranu se zúčastnili žáci ze dvou základních škol, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ZŠ Sepekov, celkem 38...

Seminář pro učitele matematiky, 29. 8. 2018

Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal 29. srpna 2018 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10 v posluchárně J227 (1. patro). Cílem semináře bylo představit konkrétní výukové...

Soustředění žáků se zájmem o matematiku v St. Peter am Wimberg

Dne 3. 5. 2018 navštívilo 21 žáků z jihočeských základních a středních škol v doprovodu svých 9 učitelů a 3 členů katedry matematiky PF JU Neue Mittelschule St. Peter am Wimberg, kde se setkali s 20 žáky této školy. Pod vedením Huberta Pöchtragera řešili matematické...

Workshop č. 6 (22.-23. 6. 2018)

Šestý společný rakousko-český workshop se uskutečnil ve dnech 22. a 23. června v St. Peter am Wimberg v Rakousku. Na programu jednání workshopu bylo kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také zhodnocení dosavadnií činnosti v rámci projektu...

Setkání s matematikou a technikou

Setkání s matematikou a technikou, akce projektu MatemaTech pro širokou veřejnost, se uskutečnila dne 14. června 2018 od 10:00 do 18:00 v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice při příležitosti veřejné akce Dobrodružství s technikou pořádané Jihočeskou...