MatemaTech – Matematickou cestou k technice

MatemaTech Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik Projekt „Matematickou cestou k technice“ (zkratka „MatemaTech“, číslo projektu 35) je financován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika,...