1 2 3 15

MatemaTech – Matematika přes hranice / Mathematik über Grenzen

Zde je uveden odkaz na pdf verzi publikace „MatemaTech – Matematika přes hranice, MatemaTech – Mathematik über Grenzen“ s aktivními hypertextovými odkazy na použité zdroje informací a materiálů. Pro zobrazení celé publikace ve formátu pdf...

Fermat point

GeoGebra Book „The Fermat Point“ Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra GeoGebra Book: http://tube-beta.geogebra.org/material/show/id/153905

Sklon střechy

Příklad ilustrující propojení analytické geometrie s praxí. Autorky: B. Kunová, M. Stejskalová, E. Vortelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání: Majitelé chaty chtějí vyměnit střešní krytinu a potřebují k tomu znát sklon střechy, aby mohli vybrat vhodný typ střešní...

Komplexní čísla

Znázornění komplexních čísel a výsledků operací s nimi v Gaussově rovině. Autorka: Božena Kunová Vytvořeno v programu: GeoGebra Postup: Komplexní čísla.pdf Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte): operace v...

Shodnost v rovině

Prezentace možnosti využití programu GeoGebra při výuce shodností. Autorka: Marie Stejskalová Shodnost v rovině.pptx
1 2 3 15