1 2 3 7

MatemaTech – Matematika přes hranice / Mathematik über Grenzen

Zde je uveden odkaz na pdf verzi publikace „MatemaTech – Matematika přes hranice, MatemaTech – Mathematik über Grenzen“ s aktivními hypertextovými odkazy na použité zdroje informací a materiálů. Pro zobrazení celé publikace ve formátu pdf...

Fermat point

GeoGebra Book „The Fermat Point“ Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra GeoGebra Book: http://tube-beta.geogebra.org/material/show/id/153905

Sklon střechy

Příklad ilustrující propojení analytické geometrie s praxí. Autorky: B. Kunová, M. Stejskalová, E. Vortelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání: Majitelé chaty chtějí vyměnit střešní krytinu a potřebují k tomu znát sklon střechy, aby mohli vybrat vhodný typ střešní...

Komplexní čísla

Znázornění komplexních čísel a výsledků operací s nimi v Gaussově rovině. Autorka: Božena Kunová Vytvořeno v programu: GeoGebra Postup: Komplexní čísla.pdf Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte): operace v...

Shodnost v rovině

Prezentace možnosti využití programu GeoGebra při výuce shodností. Autorka: Marie Stejskalová Shodnost v rovině.pptx

Shodná a podobná zobrazení

Materiály pro podporu výuky shodných a podobných zobrazení. Autoři: Pavel Kolář, Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Příslušné soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte): Osova soumernost-vyklad.ggb Uziti osove...

Operativní leasing

Využití nástrojů programu GeoGebra pro řešení praktické úlohy. Autorka: Eva Vortelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání v pdf Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):...

Funkce

Využití programu GeoGebra pro výuku tématu „Funkce“. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra GeoGebra Book s připravenými materiály: http://www.geogebratube.org/student/b122658 Pracovní list:...

Grafické řešení kvadratických nerovnic

Dynamický obrázek demonstruje změnu znaménka funkční hodnoty kvadratické funkce v závislosti na zvolené hodnotě argumentu. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodická doporučení Příslušný soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj...

Kulečník

Známá aplikační úloha na osovou souměrnost zaměřená na důkaz minimálního součtu vzdáleností buď užitím extrému funkce, nebo podobnosti trojúhelníků. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodická doporučení Příslušné soubory programu...
1 2 3 7