Ohmův zákon

Aplikační úloha na téma lineární funkce s využitím dynamického softwaru a znalostí z oblastí fyzika a matematika. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodická doporučení pro učitele Použitý soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj...

Lanová dráha

Aplikační úloha na téma lineární funkce s využitím dynamického softwaru a znalostí z oblastí fyzika a matematika. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použitý soubor programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj...

Horkovzdušný balón

Aplikační úloha na téma lineární funkce s využitím dynamického softwaru a znalostí z oblastí tří vyučovacích předmětů (fyzika, matematika, chemie). Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použitý soubor programu...

Výroba dopravních značek

Příklad se zabývá výrobou dopravních značek, konkrétně výpočtem spotřeby materiálu na jejich výrobu a ověřením, zda je lze vyrobit z tabule plechu daných rozměrů. Autorky: Božena Kunová, Marie Stejskalová, Eva Vortelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání úlohy:...

Měření posuvným měřítkem

Výukový soubor pomůže pochopit, jak se měří posuvným měřítkem. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: http://geogebratube.org/material/show/id/86401

Zobrazení kulovým zrcadlem

Výukový soubor ukazující jednotlivé případy polohy předmětu při zobrazování kulovým zrcadlem. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube:...

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

Výukový soubor pro pochopení vztahů mezi grafy pro pohyb rovnoměrně zrychlený. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: http://geogebratube.org/material/show/id/86388

Kmitání harmonického oscilátoru

Výukový soubor pro pochopení rovnice harmonického oscilátoru. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: http://geogebratube.org/material/show/id/86383

Kružnice

Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač,...

Kuželosečky

Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač,...

Přímky

Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač,...

Vektory

Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač,...