Středový a obvodový úhel

Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač,...

Stejnolehlost

Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Nováková Vytvořeno v programu: GeoGebra Veškeré informace a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny  v souborech (nejprve je uložte na svůj počítač,...

Délka kruhového oblouku

Počítačový model přibližuje situaci na ručičkových hodinách. Jednoduchou manipulací je možné simulovat jinou polohu ručiček. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve...

Odvození funkce tgx

Užitím dynamického počítačového modelu žáci najdou vztah mezi goniometrickými funkcemi a odvozují vlastnosti funkce tgx. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte...

Hodnoty funkcí sinx a cosx na jednotkové kružnici

Užitím dynamického počítačového modelu žáci odvozují hodnoty goniometrických funkcí sinx, cosx. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom...

Převod stupeň – radián

Užitím dynamického počítačového modelu žáci odvozují vztah mezi stupněm a radiánem. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte na svůj počítač, potom spusťte):...

Určitý integrál a jeho aplikace

Užitím dynamického počítačového modelu odvozujeme souvislost hodnoty určitého integrálu a obsahu plochy ohraničené grafem funkce. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve uložte...

Derivace funkce

Připravené dynamické počítačové modely dobře poslouží ke zkoumání vztahů hodnoty první derivace funkce a jejích základních vlastností. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve...

Aplikační úloha na geometrickou posloupnost a exponenciální funkci

Vytvořením nebo využitím již připraveného dynamického počítačového modelu žáci prověřují v aplikaci porozumění geometrické posloupnosti a vlastnostem exponenciální funkce. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele...

Aplikační úloha na lineární funkci

Vytvořením nebo využitím již připraveného počítačového modelu žáci prověřují v aplikaci porozumění vlastnostem lineární funkce. Autorka: Hana Mahnelová Vytvořeno v programu: GeoGebra Zadání a metodické doporučení pro učitele Použité soubory programu GeoGebra (nejprve...

Součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel

Geometrické odvození vztahu pro součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: Součet druhých mocnin prvních n přirozených čísel – materiál pro vyučující...

Součet prvních n přirozených čísel

Geometrické odvození vztahu pro součet prvních n přirozených čísel. Autor: Marek Vejsada Vytvořeno v programu: GeoGebra Materiál možno spustit či stáhnout z GeoGebraTube: Součet prvních n přirozených čísel – pracovní soubor pro vyučující...