Matematika mostních staveb – bechyňská Duha

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Cílem je prověřit schopnost žáka vhodně umístit parabolu do souřadného systému a aplikovat analytickou geometrii paraboly na reálný parabolický oblouk. PRACOVNÍ LIST (pdf) Další...

Matematika mostních staveb – Mariánský most

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D. Pracovní list je vhodný pro práci ve dvojici. Rozvíjí u žáků schopnost orientovat se v delším doprovodném textu a grafickém návrhu stavby s užitím podobnosti trojúhelníků, případně aplikací řešení obecného trojúhelníka. PRACOVNÍ...

Goniometrie při měření výrobků

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D. Výukový materiál se tematicky věnuje užití goniometrických funkcí při řešení praktických úkolů v technické praxi. Jednotlivá zadání úloh pro žáky vychází z práce na měřícím přístroji, jehož úkolem je zjistit přesné rozměry výrobku...

Spojitost matematiky s technickými obory

Autoři: Mgr. Pavel Kolář, Mgr. Jitka Nováková, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum na téma „Spojitost matematiky s technickými obory“. Jednalo se o první fázi výzkumu mapující výchozí stav vztahu žáků k technickým...

Statické a dynamické prodloužení lana

Autor: Mgr. Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, České Budějovice. Pracovní list je zaměřený na zkoumání statických a dynamických vlastností horolezeckého lana a ověřování, zda dané lano splňuje normu EN 892 pro horolezecká lana. PRACOVNÍ LIST (pdf) Video z dynamického...

Cyklistický převod – výpočet rychlosti pohybu cyklisty

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec. Žáci v úloze vypočítají výslednou rychlost pohybu cyklisty při měnících se talířích hnaného a hnacího kola s různým počtem zubů na cyklistickém kole. Žáci sestaví graf závislosti rychlosti...

Cyklistický převod – výpočet délky řetězu a převodového poměru

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec. Úloha slouží žákům k výpočtu délky řetězu cyklistického převodu a k výpočtu příslušného převodového poměru při proměnných velikostech poloměrů hnacího a hnaného kola. Výsledky si žáci mohou...

Pájení – úloha z praxe

Autorka: Mgr. Jana Doležalová, ZŠ Smetanova, Vimperk. Pracovní list řeší příklad z praxe firmy Rohde-Schwarz s použitím základních matematických operací. Příklad je založený na vlastní zkušenosti s pájením. PRACOVNÍ LIST...

Užití kuželoseček ve stavební praxi

Autor: Mgr. Pavel Kolář, SPŠ, Tábor. Účelem materiálu je ukázat žákům, že kuželosečky jsou hojně využité i v běžném světě okolo nich, zejména pak ve stavitelství. Žáci využijí znalostí analytické geometrie kuželoseček pro výpočty na objektech z jejich okolí. PRACOVNÍ...

Výpočet objemu a hmotnosti technických sít

Autorka: Mgr. Yvona Zuntová, ZŠ J. K. Tyla, Písek. Praktický výpočet objemu a hmotnosti technického síta s použitím znalostí výpočtů objemu a hmotnosti kvádru a válce inspirovaný návštěvou v ZVVZ Milevsko. PRACOVNÍ LIST (pdf)

Technické zobrazování

Autorka: Mgr. Květa Mrázová, ZŠ Bezdrevská, České Budějovice. Technické zobrazování je nedílnou součástí běžného i profesního života a proto by žáci opouštějící základní školu měli být seznámeni s jeho základy. PRACOVNÍ LIST (pdf)...