Měření rozměrů odlitku trnu

Autor: Mgr. Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, České Budějovice. Pracovní list vytvořený ve spolupráci s firmou Motor Jikov je zaměřený na určení rozměrů odlitku trnu z převodovky zahradní sekačky pomocí posuvného měřítka. Vypracování je vhodné spojit s návštěvou...

Výpočet hmotnosti obrobku pro výrobu převodovky v zahradní sekačce

Autor: Mgr. Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice. Pracovní list je zaměřen na užití výpočtu objemu válce v praktickém případě určení objemu obrobku konkrétní součástky. V případě, že bude vypracování úloh spojeno s návštěvou závodu Motor Jikov,...

Diferenciální kladkostroj – výpočet délky zdvihu břemene

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec. Žáci se pomocí pracovního listu seznámí s tzv. diferenciálním kladkostrojem, porozumí jeho principu a vypočítají, o kolik se zvedne břemeno, zatáhneme-li lano na pevné kladce o určitou...

Vývoz cukru

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list obsahuje jeden příklad se třemi úkoly vycházející z aktuální změny legislativy EU. Tematicky jej lze zařadit k učivu přímé úměrnosti nebo statistiky, a to jak na úrovni ZŠ, tak i SŠ....

Složení a cukernatost řepy

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je zaměřen na schopnost žáků připravit statistické přehledy z informačních dat s možností využití tabulkového procesoru. Základním předpokladem úspěšného vypracování úkolů je porozumění...

Hektarové výnosy, výroba a spotřeba cukru

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list obsahuje šest úkolů, které se vztahují ke statistickým informacím zadaným v textu. Hlavním cílem pracovního listu je prověření čtenářské gramotnosti žáků se zaměřením na řešení problémů...

Analytická geometrie paraboly

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je ukázkou paraboly ve stavební praxi mostů. Potřebné údaje k analytickému vyjádření rovnice paraboly a umístění jejího ohniska žáci získají z úvodního informačního textu a přiložených...

Kvadratická funkce

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je zaměřen na kvadratickou funkci ve stavební praxi mostů. Potřebné údaje k vyjádření kvadratické funkce žáci získají z úvodního informačního textu a přiloženého technického nákresu....

Odchylka rovin

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je ukázkou aplikace výpočtu odchylky rovin ve stavební praxi. Potřebné údaje žáci získají z úvodního informačního textu a přiložených technických nákresů. Při výpočtu žáci vystačí se...

Pohon válečkové dráhy

Autor: Mgr. Marek Tyle, Gymnázium, Písek. Problémová úloha zaměřená na návrh a rozbor mechanického převodu, pomocí kterého by elektromotor s danou frekvencí otáčení poháněl válečkovou dráhu, po níž se má pohybovat břemeno požadovanou rychlostí. Doplněno řešením v...

Vybrané náměty pro výuku

V prezentaci uvedené v tomto příspěvku je představeno několik námětů pro uplatnění technických témat ve výuce matematiky. Prezentace: Vybrané náměty pro výuku