Statické a dynamické prodloužení lana

Autor: Mgr. Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, České Budějovice. Pracovní list je zaměřený na zkoumání statických a dynamických vlastností horolezeckého lana a ověřování, zda dané lano splňuje normu EN 892 pro horolezecká lana. PRACOVNÍ LIST (pdf) Video z dynamického...

Cyklistický převod – výpočet rychlosti pohybu cyklisty

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec. Žáci v úloze vypočítají výslednou rychlost pohybu cyklisty při měnících se talířích hnaného a hnacího kola s různým počtem zubů na cyklistickém kole. Žáci sestaví graf závislosti rychlosti...

Cyklistický převod – výpočet délky řetězu a převodového poměru

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec. Úloha slouží žákům k výpočtu délky řetězu cyklistického převodu a k výpočtu příslušného převodového poměru při proměnných velikostech poloměrů hnacího a hnaného kola. Výsledky si žáci mohou...

Pájení – úloha z praxe

Autorka: Mgr. Jana Doležalová, ZŠ Smetanova, Vimperk. Pracovní list řeší příklad z praxe firmy Rohde-Schwarz s použitím základních matematických operací. Příklad je založený na vlastní zkušenosti s pájením. PRACOVNÍ LIST...

Užití kuželoseček ve stavební praxi

Autor: Mgr. Pavel Kolář, SPŠ, Tábor. Účelem materiálu je ukázat žákům, že kuželosečky jsou hojně využité i v běžném světě okolo nich, zejména pak ve stavitelství. Žáci využijí znalostí analytické geometrie kuželoseček pro výpočty na objektech z jejich okolí. PRACOVNÍ...

Výpočet objemu a hmotnosti technických sít

Autorka: Mgr. Yvona Zuntová, ZŠ J. K. Tyla, Písek. Praktický výpočet objemu a hmotnosti technického síta s použitím znalostí výpočtů objemu a hmotnosti kvádru a válce inspirovaný návštěvou v ZVVZ Milevsko. PRACOVNÍ LIST (pdf)

Technické zobrazování

Autorka: Mgr. Květa Mrázová, ZŠ Bezdrevská, České Budějovice. Technické zobrazování je nedílnou součástí běžného i profesního života a proto by žáci opouštějící základní školu měli být seznámeni s jeho základy. PRACOVNÍ LIST (pdf)...

Měření rozměrů odlitku trnu

Autor: Mgr. Vladislav Beňadik, ZŠ Dukelská, České Budějovice. Pracovní list vytvořený ve spolupráci s firmou Motor Jikov je zaměřený na určení rozměrů odlitku trnu z převodovky zahradní sekačky pomocí posuvného měřítka. Vypracování je vhodné spojit s návštěvou...

Výpočet hmotnosti obrobku pro výrobu převodovky v zahradní sekačce

Autor: Mgr. Marek Vejsada, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice. Pracovní list je zaměřen na užití výpočtu objemu válce v praktickém případě určení objemu obrobku konkrétní součástky. V případě, že bude vypracování úloh spojeno s návštěvou závodu Motor Jikov,...

Diferenciální kladkostroj – výpočet délky zdvihu břemene

Autor: PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D., Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec. Žáci se pomocí pracovního listu seznámí s tzv. diferenciálním kladkostrojem, porozumí jeho principu a vypočítají, o kolik se zvedne břemeno, zatáhneme-li lano na pevné kladce o určitou...

Vývoz cukru

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list obsahuje jeden příklad se třemi úkoly vycházející z aktuální změny legislativy EU. Tematicky jej lze zařadit k učivu přímé úměrnosti nebo statistiky, a to jak na úrovni ZŠ, tak i SŠ....

Složení a cukernatost řepy

Autorka: Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D., Gymnázium B. Hrabala, Nymburk. Pracovní list je zaměřen na schopnost žáků připravit statistické přehledy z informačních dat s možností využití tabulkového procesoru. Základním předpokladem úspěšného vypracování úkolů je porozumění...