Spojitost matematiky s technickými obory

Autoři: Mgr. Pavel Kolář, Mgr. Jitka Nováková, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum na téma „Spojitost matematiky s technickými obory“. Jednalo se o první fázi výzkumu mapující výchozí stav vztahu žáků k technickým...