Faktory ovlivňující volbu povolání u žáků SŠ

Autoři: Mgr. Luboš Nečeda, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum, který byl zaměřen na hledání faktorů majících vliv na volbu povolání zvlášť u žáků základních a středních škol. Zde pojednáváme o výzkumu, který byl zaměřen...

Faktory ovlivňující volbu povolání u žáků ZŠ

Autoři: Mgr. Luboš Nečeda, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum, který byl zaměřen na hledání faktorů majících vliv na volbu povolání zvlášť u žáků základních a středních škol. Zde pojednáváme o výzkumu, který byl zaměřen...

Spojitost matematiky s technickými obory

Autoři: Mgr. Pavel Kolář, Mgr. Jitka Nováková, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. V rámci projektu MatemaTech proběhl výzkum na téma „Spojitost matematiky s technickými obory“. Jednalo se o první fázi výzkumu mapující výchozí stav vztahu žáků k technickým...